Velkommen til Sensio Velferd sine supportsider.

Driftsmeldinger

Log4Shell (CVE-2021-44228)
Natt til 10 desember ble Log4Shell (CVE-2021-44228) gjort kjent som en sårbarhet som treffer et mye brukt Java bibliotek for logging (Log4J). Denne sårbarhe...
Tue, 14 Des, 2021 at 10:20 AM